ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK


I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

 1. A Kertész u. 6 (Záhradnícka 6), 048 01 Rozsnyó, Szlovákia székhelyű KOMA Kovács Márton Mgr. vállalkozó, telefonszám +421944 159 910, Azonosító szám: 46451749, Adószám: 1081953664, amely a Kassa I. Járásbíróság cégjegyzékének szakaszában van bejegyezve, 25690/V betétszám alatt, bőrtermékek eladásával foglalkozik az komaleather.eu weboldalon keresztül. A felügyeleti szerv a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (SOI) Vrátna 3, 04001 Košice székhelyű felügyelősége.
 2. A következő üzleti feltételek a KOMA Kovács Márton Mgr. vállalkozó mint értékesítő és az ügyfél mint vásárló közötti internetes árueladást és vásárlást szabályozzák.
 3. A vásárló a megrendelés elküldésével igazolja, hogy megismerkedett az üzleti és szállítási feltételekkel. A kapcsolat jellegét a vásárló és az értékesítő között a feltüntetett üzleti feltételek határozzák meg, amelyek mindkét félre vonatkoznak.
 4. Az üzleti feltételek elérhetőek a weboldalon, ahol az ügyfél (vásárló) elolvashatja és letöltheti az aktuális változatot.
 5. Az internetes üzletben, a bemutatásra került termékek csak is informatív jellegűek  és az értékesítő nem köteles szerződést kötni ezekre a termékekre.

II. A TERMÉK MEGRENDELÉSE

 1. Az értékesítő a weboldalon keresztül és az e-mailben leadott megrendeléseket folyamatosan, 24 órán keresztül fogadja.  A munkanapokon kívül (munkaszüneti napokon) leadott megrendeléseket az értékesítő a munkaszüneti napokat követő első munkanapon dolgozza fel.
 2. Az értékesítő és a vásárló közötti szerződés/szerződések a vásárló
  1. https://komaleather.eu weboldalon
  2. vagy a +421944 159 910 telefonszámon leadott megrendelése által jön létre.
 3. A szerződés tárgya a megrendelésben feltüntetett és a vásárló által, az elérhető kínálatból kiválasztott áru, illetve megrendelés alapján méretre készített tárgy. Az értékesítő kötelezi magát, hogy ügyfeleinek csak kiváló állapotban lévő árut szolgáltat, az adott áru típusára jellemző előírásokkal vagy tulajdonságokkal összhangban.
 4. Az elektronikus megrendelés érvényesítésének feltétele az, hogy minden szükséges adat fel legyen tüntetve a megrendelői adatlapon. A megrendelés az adásvételi szerződés terve. A megrendelés elküldése után automatikus értesítés érkezik a vásárló e-mail címére a megrendelés beérkezéséről az értékesítő elektronikus rendszerébe (a továbbiakban: "megrendelés visszaigazolása"). A visszaigazolás tartalmazza az adásvételi szerződés tárgyát képező áru megnevezését és leírását, továbbá információt az áru áráról, a szállítási címet, adatokat a kiszállítás áráról, feltételeiről, módjáról, az értékesítő adatait (cégnév, székhely, azonosító szám, cégjegyzékszám stb.), esetleg egyéb szükséges adatokat. A vásárló email címére, szükség esetén, a megrendelésre vonatkozó minden további információ elküldhető és az eladó fenntartja magának a jogot a vásárlóval való telefonos kapcsolatfelvételre a megrendelés lebonyolítása érdekében. A megrendelés visszaigazolása információt tartalmaz arról, hogy az értékesítőhöz megrendelés érkezett, és ez az adásvételi szerződés megkötését jelenti.
 5. Egyes esetekben, főleg ha méretre rendelt árucikkről van szó, az értékesítő fenntartja a megrendelés telefonon keresztül történő megerősítésének és előleg behajtásának jogát. Ha abban az időben, amikor elkészült a megrendelés, a külföldi pénznemek árfolyama, az ár vagy a beszerzett választék jelentősen megváltozott, valamint ha az értékesítő nem tudja a megegyezett időn belül kiszállítani az árut, az értékesítő köteles pótteljesítést vagy a megrendelés törlésének lehetőségét felajánlani a vásárlónak. A vásárló a megrendelés törlését e-mailben vagy telefonon kérheti. Ha a vásárló belátható időn belül nem fogadja el az értékesítő által kínált pótteljesítést, valamint nem törölteti a megrendelést, az értékesítőnek joga van elutasítani (nem elfogadni) a vásárló adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó javaslatát.
 6. Amennyiben a vásárló telefonos megrendelést ad le, tájékoztatja az értékesítőt a megrendelés teljesítéséhez szükséges összes adatról. Miután megállapodnak a vásárlás tárgyában és feltételeiben, az értékesítő elküldi a vásárló e-mail címére a megrendelés összefoglalását. Ez az üzenet igazolás a szerződés megkötéséről. Telefonos megrendelés esetén a kommunikáció költségeit a vásárló állja, a telefonszolgáltató által meghatározott ár szerint.
 7. A fotók, a termékek grafikai bemutatása, a vállalati logók vagy a termékek logói kizárólag a kereskedelmi tevékenység bemutatására szolgálnak. Ezek szerzői jogvédelem alatt állnak, a vásárló nem jogosult ezen elemek bármilyen módon történő manipulálására.
 8. A színárnyalatok megjelenítése többek között függ a képernyő, valamint egyéb megjelenítő eszköz minőségétől.

III. A KÉZBESÍTÉS MÓDJA ÉS IDŐTARTAMA

 1. A kézbesítési idő a raktáron lévő termékek esetén 1-3 munkanap.
 2. A terméket a Szlovák Posta közreműködésével küldjük.
 3. A megrendelt termék kézbesítése a termék elérhetőségéhez és az értékesítő lehetőségeihez mérten, a lehető legrövidebb időn belül fog megvalósulni.
 4. Banki átutalással történő fizetés esetén az értékesítő elhalasztja az áru elküldését addig, amíg a vásárlás összege nem kerül jóváírásra az értékesítő bankszámláján.
 5. A szállítás költségei Magyarországra 20€, Szlovákián 5€, Csehországba 15€. Más államokba, a szállítás költségeit előzetes egyeztetés alapján határoljuk meg. A megrendelés összefoglalásában szereplő szállítási költséget a vásárló fizeti.
 6. Az értékesítő a megkötött szerződéseket 15 évig archiválja. A vásárló jogosult e-mailben kérvényezni ezeket az információkat. Az értékesítő köteles ezeket az információkat a vásárló rendelkezésére bocsátani a kérvény átvételétől számított 14 napon belül.

IV. A TERMÉKEK ÁRA ÉS FIZETÉSI MÓDOK

 1. A termékek árai euróban vannak feltüntetve. Tartalmazzák a kapcsolódó adókat és a megrendelés pillanatában érvényesek. A nyomtatási hibák jogát fenntartjuk. Abban az esetben, ha a külföldi pénznemek árfolyama jelentősen változik, továbbá magas infláció vagy a gyártóktól való beszerzési feltételek változása esetén az árak változtatásának jogát fenntartjuk.
 2. A termék ára nem tartalmazza a postaköltséget.
 3. Az értékesítő fenntartja az árak változtatásának, új termék bevezetésének, kedvezmények bejelentésének, visszavonásának, megváltoztatásának a jogát, amennyiben ezek a változások nem sértik a vásárló a már elkészített megrendelésből vagy szerződésből eredő jogait.
 4. A 0 Ft-tal feltüntetett termékek megrendelésre készültek és csak bemutató jellegűek. Egy hasonló termék megrendelése esetén szükséges az árajánlat kikérése, melyben a termék ára egyénileg ki lesz szabva. 
 5. A vásárló a következő fizetési módok közül választhat:
  1. fizetési utánvétellel, a megrendelés összegét a postásnak vagy a futárnak fizeti ki az áru átvételekor,
  2. banki átutalással az értékesítő SLSP (ERSTE) Bankban vezetett számlájára, számla szám: SK760900 0000 0051 5302 5762
 6.  Az adásvételi szerződés azzal a felbontásra vonatkozó feltétellel kerül megkötésre, hogy amennyiben a vásárló nem fizeti ki a vételárat az áru átvételére való felszólítást követő 5 napon belül (banki átutalással  történő fizetés esetén), a szerződés törlésre kerül, a szerződő felek visszatérítenek minden addigi teljesítést és az értékesítőnek joga lesz szabadon rendelkezni a megrendelt áruval.
 7. A számla vásárlási bizonylatként szolgál. Az eredeti számlát az értékesítő a megrendelt áruhoz csatolja, vagy elektronikus formában elküldi az ügyfél email címére. A számla egyúttal szállítási és garancialevélként is szolgál.

V. A VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

 1. Az értékesítő fenntartja a megrendelés elutasításának jogát, abban az esetben, ha a vásárló a megrendelésben hamis vagy megtévesztő adatokat tüntetett fel. Ilyen esetben az értékesítő azonnal értesíti a vásárlót azzal a céllal, hogy más megoldást találjon a vásárló igényeinek kielégítésére. Minden egyes megrendelést individuálisan kezelünk, hogy maximálisan megfeleljünk a vásárló elvárásainak.
 2. A magánszemélynek /aki nem rendelkezik céges azonosítóval/ joga van elállni a vásárlási szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül a 102/2014-es törvénycikk szerint és további, a vásárlási szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az árut az értékesítőnek. Ezen határidőn belül a vásárlónak joga van az árut kicsomagolni és kipróbálni, ahogy a klasszikus üzletekben történő vásárláskor, hogy meggyőződjön az áru jellegéről, tulajdonságairól, használhatóságáról.
 3. A szerződéstől való elállásra vonatkozó kérvényt a vásárlónak jogában áll benyújtani levélben vagy e-mailben a ino@komaleather.eu e-mail címre, amelyben továbbá fel kell tüntetni a számla számát és a bankszámla számát is. Erre a célra használhatja a szerződéstől való elállásra vonatkozó formanyomtatványt, amelyet itt tölthet le. A szerződéstől való elállás határideje akkor van betartva, ha a szerződéstől való elállás jogának érvényesítéséről szóló értesítést a vásárló a határidő lejárta előtt elküldi.
 4. A vásárló, aki eláll a vásárlási szerződéstől, köteles kifizetni a termék visszaszállításának költségét, amennyiben hibátlan árut küld vissza. (Az áru visszaküldésének szállítási költsége és a szállítás során keletkezett sérülés kockázata a vásárlót terheli). A szerződéstől való elállás esetén az értékesítő az értesítés kézbesítésétől számított 14 napon belül visszatéríti a vásárlónak a vételárat a fogyasztó által az eredeti ügylet során igénybe vett fizetési móddal megegyező módon, a vásárló feltüntetett bankszámlájára. (102/2014 törvénycikk, § 9.2)
 5. Olyan termék visszaküldése esetén, amelyhez ajándék is tartozott, a vásárló kötelessége az árut ajándékkal együtt visszaküldeni. Abban az esetben, ha a vásárló az ajándékot megtartja, az értékesítő kiszámlázza azt a weboldalon feltüntetett, érvényben lévő ár alapján. Az ajándék értéke levonásra kerül a visszaküldött vételár értékéből.
 6. A visszaküldött árunak teljesítenie kell a következő feltételeket:
  1. A terméknek alaposan be kell lennie csomagolva, hogy ne sérüljön meg.
  2. A termék nem lehet használt, nem lehet jele a használatnak.
  3. A termék nem lehet hiányos (lásd 5. bekezdés)!
  4. A terméket a vásárlási bizonylattal együtt kell visszaküldeni.
  5. Ne küldje a terméket utánvételes küldeményként, mert abban az esetben nem lesz átvéve.
  6. Személyes kézbesítés esetén az időpontot az elkészített megrendelésében kell feltüntetni.
  7. Ha esetleg a termék a hozzánk való szállítás során elveszne vagy megsérülne, nem kezeskedünk érte - a vásárló kötelessége úgy becsomagolni a terméket, hogy ne sérülhessen meg a szállítás során.
  8. Ha a vásárló valamilyen változtatást végez a megvásárolt terméken (bevésés, rövidítés, más változtatás), az értékesítő nem köteles a megváltoztatott terméket átvenni és így a vásárló elveszíti a cseréhez való jogát.
 7. A kereskedő kötelezettségei a szerződéstől való elállás esetén
  1. A kereskedő késedelem nélkül, de minden esetben legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által megfizetett teljes összeget, beleértve adott esetben a szállítás költségeit is, amikor értesül a fogyasztó azon döntéséről, hogy eláll a szerző­déstől. A kereskedő a visszatérítést a fogyasztó által az eredeti ügylet során igénybe vett fizetési móddal megegyező módon hajtja végre, kivéve, ha az ettől való eltérésbe a fogyasztó kifejezetten beleegyezik, és amennyiben a fogyasztót az ezen visszatérítésből adódóan semmilyen díj nem terheli.
  2. Amennyiben a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választ, a kereskedő nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
  3. Adásvételi szerződések esetében a kereskedő - amennyiben nem vállalta, hogy az árut maga szállítja vissza - mindaddig visszatarthatja a visszatérítést, amíg vissza nem kapta az árut, vagy amíg a fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltat arra vonatkozóan, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 8. A fogyasztó kötelezettségei a szerződéstől való elállás esetén
  1. A távollevők között és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetében a fogyasztó indokolatlan késedelem nélkül, de minden esetben legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen értesítette a kereskedőt a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről, visszaküldi az árukat vagy átadja azokat a kereskedőnek vagy a kereskedő által az áruk átvételére felhatalmazott személynek, kivéve, ha a kereskedő vállalta, hogy az árukat maga szállítja vissza. A fogyasztó a határidőt akkor tartja be, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi az árukat.
  2. A fogyasztó kizárólag az áruk visszaküldésének közvetlen költségét viseli kivéve, ha a kereskedő vállalta e költség viselését, vagy ha a kereskedő elmulasztotta tájékoztatni a fogyasztót arról, hogy ezeket neki kell viselnie.
  3. Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetében, amennyiben az árut a szerződés megkötésekor leszállították a fogyasztó otthonába, a kereskedő saját költségén szállítja vissza az árut, ha az természeténél fogva nem küldhető vissza a szokásos postai úton.
  4. A fogyasztó csak az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges kezelésből adódó értékcsökkenést meghaladó értékcsökkenésért felel. A fogyasztó semmi esetre sem felel az áru értékcsökkenéséért, amennyiben a kereskedő az elállási jogról szóló előírt tájékoztatást elmulasztotta.

VI. REKLAMÁCIÓ ÉS JÓTÁLLÁS

 1. A vásárló által, az értékesítő internetes áruházának weboldalán, elektronikus formában megvásárolt termékre a hatályos jogszabályok alapján (40/1964 tc., § 620 (1.)) 24 hónap jótállási idő vonatkozik. Abban az esetben, ha a gyártó által kínált jótállási idő hosszabb, mint a jogszabályok által meghatározott jótállási idő, a hosszabb jótállási idő érvényes.
 2. A jótállási idő kezdete a termék átvételének dátuma.
 3. Az értékesítő köteles a reklamációt nyilvántartásba venni a250/2017 tc., 18 (10.)alapján és az értékesítő a reklamációt az első 12 hónap alatt csak szakértői vélemény alapján utasíthatja el! (ugyanazon törvénycikk§18 (6.)).
  1. Ha a vásárló a reklamációt az adásvételi szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül nyújtja be, az értékesítő a reklamációt csak szakértői vélemény alapján utasíthatja el; a végeredménytől függetlenül minden költséget az értékesítő fedez. Szakértői vélemény: szakvélemény vagy vélemény, amelyet egy meghatalmazott, bejelentett vagy akkreditált személy ad ki, vagy a gyártó által a garanciális javítások elvégzésére felhatalmazott személy véleménye.
  2. Ha a vásárló a reklamációt az adásvételi szerződés megkötésétől számított 12 hónap után nyújtja be és az értékesítő elutasítja azt, a reklamációt intéző személy köteles a reklamációról szóló iratban feltüntetni, hogy kihez fordulhat a vásárló szakértői véleményért. Abban az esetben, ha a vásárló a szakértői vélemény alapján igazolni tudja az értékesítő felelősségét a reklamált áru hibájáért, a vásárló új reklamációt nyújthat be; a szakértői értékelés során a jótállási idő nem telik. Az értékesítő köteles az újra benyújtott reklamációtól számított 14 napon belül megtéríteni a vásárlónak az áru szakértői értékelésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költségét.
 4. A termék hibáinak megítélése az érvényes jogi előírások szerint történik. Javítható hiba esetén a vásárlónak joga van a díjmentes, időbeni és megfelelően elvégzett javításhoz. A hiba eltávolításának módjáról az értékesítő dönt és indokolatlan késedelem nélkül eltávolítja azt. A hiba eltávolítása (javítása) helyett a vásárló kérheti a hibás termék hibátlan termékre történő cseréjét. Ez vonatkozik a termék részeire is, ha ebből kifolyólag az értékesítőnek nem keletkezik aránytalan költsége tekintettel az áru értékére vagy a hiba komolyságára. Nem eltávolítható hiba esetén, amely akadályozza a termék használatát az adott célra, a vásárlónak joga van a termék cseréjéhez vagy a szerződéstől való elálláshoz (pénzvisszatérítéshez). Abban az esetben, ha terméknek legalább három különböző javítható hibája van, miközben mindegyik akadályozza a termék használatát, a vásárlónak joga van eldönteni, hogy cserét vagy pénzvisszatérítést igényel-e. Ez szintén jogában áll, ha ugyanaz a hiba harmadszor is előfordul a jótállási idő alatt.
 5. A jótállás nem vonatkozik a hibákra, amelyek a termék nem megfelelő vagy felelőtlen használata során keletkeztek, továbbá nem vonatkozik a hibákra, amelyek a termék természetes elhasználódása során alakultak ki.
 6. Az értékesítő nem felel az áru hibájáért:
  1. ha a vásárló nem élt az értékesítő hiba miatti felelősségéből eredő jogával a jótállási idő lejárta előtt,
  2. ha az áru hibája a vásárló által okozott mechanikus sérülés,
  3. ha a hiba az áru olyan körülmények között történő használata során keletkezett, amelyek intenzitásukkal, nedvességükkel, kémiai és mechanikai hatásukkal nem felelnek meg az áru természetes környezetének,
  4. ha a hiba az áru nem szakszerű használata, kezelése, elhanyagolása miatt keletkezett,
  5. ha a hiba az áru túlzott terhelése, a dokumentációban feltüntetett feltételekkel vagy az áru szokásos használatának általános elveivel ellentétes használat miatt keletkezett,
  6. ha a hiba visszafordíthatatlan és/vagy előre nem látható események miatt keletkezett,
  7. ha a hiba az áru véletlen romlása miatt keletkezett,
  8. ha a hiba nem szakszerű beavatkozás, okozta kár miatt keletkezett.
 7. A vásárló köteles a kézbesített árut átnézni és ellenőrizni a kiszállított mennyiséget, árufajtát, esetleg a nyilvánvaló áruhibákat. Az esetleges hiányos kiszállítást vagy az árufajta felcserélését a vásárló köteles azonnal, az áru átvétele után jelezni az értékesítőnek. Ellenkező esetben a kézbesítés teljesnek és hiba nélkülinek tekintendő. Ha az áru nyilvánvalóan a szállítás során sérül meg, a vásárló köteles a szállítóval írásos feljegyzést készíteni a kár jellegéről, illetve a sérült árut nem átvenni. A kár jellegéről szóló írásos feljegyzés elengedhetetlen feltétele egy esetleges reklamációs eljárásnak.
 8. A reklamáció intézésének módjáról és a reklamáció lezárásáról szóló írásos dokumentumot az értékesítő köteles a reklamáció benyújtásának napjától számított 30 napon belül eljuttatni a vásárlóhoz személyesen, postai úton vagy futárszolgálaton keresztül. A reklamációs eljárás végeredményéről az értékesítő telefonon vagy e-mailben értesíti a vásárlót, közvetlenül a reklamációs eljárás lezárását követően.
 9. A reklamációról értesítheti az értékesítőt e-mailben info@komaleather.eu, telefonon +421944 159 910 vagy postai úton.
 1. Hibás áru visszaküldése esetén a csomagnak teljesítenie kell a következő feltételeket:
  1. A terméknek alaposan be kell lennie csomagolva. Ha esetleg a termék a hozzánk való szállítás során elveszne vagy megsérülne, nem kezeskedünk érte - a vásárló kötelessége úgy becsomagolni a terméket, hogy ne sérülhessen meg a szállítás során.
  2. Küldje a csomagot ajánlott küldeményként, nem utánvételes küldeményként, mert abban az esetben nem lesz átvéve.
  3. A reklamációhoz ajánlott csatolni a számla fénymásolatát és a reklamáció indoklását. A vásárló ezzel felgyorsítja a reklamációs eljárást.
 2. Az értékesítő e-mailben értesíti a vásárlót a küldemény átvételéről.
 3. Az értékesítőnek kézbesíthető árura vonatkozó reklamációs eljárás azon a napon kezdődik, amikor az összes alábbi feltétel teljesül:
  1. a reklamáció benyújtásáról szóló értesítés kézbesítve (e-mailben vagy postai úton)
  2. a reklamált áru kézbesítve az értékesítőnek.
 4. Az értékesítő köteles a reklamációt elbírálni és a reklamációs eljárást lezárni az alábbi módok egyikével:
  1. a javított áru átadásával,
  2. az áru cseréjével,
  3. a vételár visszafizetésével,
  4. megfelelő árkedvezmény nyújtásával,
  5. írásos felszólítással a meghatározott teljesítés átvételére,
  6. a reklamáció elutasításának indoklásával (ha a reklamáció nem kerül pozitív elbírálásra, az áru visszaküldésre kerül a vásárlóhoz a reklamáció elutasításának indoklásával együtt).
 5. Sérült áru reklamációja esetén az értékesítő a következőképpen jár el:
  1. Javítható hiba esetén: az árut megjavítja vagy kicseréli ugyanazon típusú árura.
  2. Nem javítható hiba esetén: az árut kicseréli ugyanazon típusú árura megegyező vagy hasonló áron.
  3. Nem javítható hiba esetén, amennyiben a vásárló nem tud más árut választani, visszafizeti az áru árát.
 6. Sérült áru reklamációja esetén a vásárló már természetesen nem fizeti az áru újraküldésének postaköltségét.
 7. A reklamáció elbírálása nem tarthat a reklamált áru átvételétől számított 30 napnál hosszabb ideig, tehát a reklamáció 30 napon belül elbírálásra kerül. Az értékesítő a reklamációkat beérkezési sorrendben bírálja el, a lehető legrövidebb időn belül, a vásárló elégedettsége érdekében.

VII. AZ ÁRU CSERÉJE

 1. A vásárlónak a termék átvételétől számított 14 napon belül joga van a termék egy más fajta, más színű vagy más nagyságú termékre történő cseréjéhez.
 2. A vásárlónak joga van az aranyból készült termékek cseréjéhez a termék átvételétől számított 30 napon belül (több napot kínálunk, mint a törvényben előírt 14 nap).
 3. A cserére visszaküldött árunak teljesítenie kell az üzleti feltételek V.5, 1-8 pontjában leírt feltételeket.
 4. A termék cseréjéről az értékesítőt az üzleti feltételek VI.7 pontjában leírt módon lehet értesíteni.
 5. Árucsere esetén a vásárló köteles megtéríteni az áru visszaküldésével kapcsolatos költségeket. (Az áru visszaküldésével járó szállítási költség és a szállítás során keletkező sérülés kockázata a vásárlót terheli).
 6. Az áru cseréje után új jótállási időszak kezdődik.

VIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. A szerződést a Szlovák Köztársaság törvényei szabályozzák. A felek e megállapodásban kifejezetten nem említett jogait és kötelezettségeit a Kereskedelmi Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései szabályozzák.
 2. A szerződés magyar nyelven köthető meg.
 3. Az értékesítő az üzleti feltételek változtatásának jogát fenntartja. Ezek a változások nem vonatkoznak az adott változások hatályba lépése előtt leadott megrendelésekre. A megváltozott üzleti feltételek a weboldalon történő közzététellel lépnek hatályba.

Frissítve 2019.03.01